Warunki usługi

PRZEGLĄD
Ta strona jest obsługiwana przez VC-Secret. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do VC-Secret. VC-Secret oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie jako użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie wymienione tutaj warunki, wytyczne i uwagi.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i / lub kupujesz coś od nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”), w tym te dodatkowe warunki i warunki przywołane w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub dostawcami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają warunkom użytkowania. W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków użytkowania na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu zmian będzie uważane za akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Udostępniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, której możemy używać do sprzedaży naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA ONLINE
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś pełnoletni lub pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłeś zgodę na zezwolenie jednej z Twoich nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu na korzystanie z tej strony internetowej.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz naruszać żadnego prawa (w tym między innymi praw autorskich) w swojej jurysdykcji podczas korzystania z usługi.
Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani kodów o niszczycielskim charakterze.
Każde naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu.
Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i (a) obejmować transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych przy podłączaniu sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, kopiować, nie kopiować żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas, w celu sprzedaży, odsprzedaży lub użytkowania.
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są nieprawidłowe, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Ufasz materiałom w tej witrynie na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne są niekoniecznie aktualne i służą jedynie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za zmiany, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestanie świadczenia usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą zostać zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się na t